En härlig tur på isen!

Igår blev det ett väldigt snabbt och spontant beslut att vi skulle passa på att åka skridskor idag eftersom byborna i Smedstorp har gjort iordning en så fin isbana. Alla som ville och kunde ta med sig egna skridskor och hjälm fick göra det och till övriga hade vi utrustning i skolans källare som passade perfekt. Alla eleverna gav sig ut på den välspolade isen där några tog hjälp av hockeymålen för att hålla balansen. Alla njöt av härlig åkning i ett fantastiskt soligt vinterväder.

Enkät till alla vårdnadshavare.

Nu är det dags att genomföra årets skolenkät från Skolinspektionen.
Enkäten är en webbundersökning som ska besvaras av elever i år 5, 9 och gymnasiets år 2, vårdnadshavare samt lärare och kan göras fram till den 16 februari.
Enkätresultatet utgör ett underlag för myndighetens inspektionsarbete vars syfte är att bidra till en god utbildning i trygg miljö. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada.
Ni som vårdnadshavare ska logga in på infomentor där enkäten finns tillgänglig för er. Vi är tacksamma om så många som möjligt genomför enkäten.

Utvecklingssamtals-tider!

Under vecka 6 och 7 håller vi alla utvecklingssamtal med fokus på framåtsyftande utveckling. Efter sportlovet har vi två veckor till innan vi går in i de nationella provens tid. Vi har börjat träna på uppgifter från äldre nationella prov för att framförallt träna på själva provsituationen. Det märks att eleverna är ovana vid detta och helt plötsligt blir osäkra på sådant som de faktiskt redan är väldigt säkra på. Vi fortsätter träna för att avdramatisera allvaret i det hela.

I matten har vi idag börjat räkna omkrets och area samtidigt som vi repeterar multiplikation och division. Träna gärna både på multiplikationstabellen och klockan hemma.

I No fortsätter arbetet med kroppen och i So har vi nu gått från Big Bang till de första människorna.

I svenska skriver eleverna en fantasisaga om ett väsen där fokus ska ligga på att få till en saga med en tydlig början, handling och slut. Vi tränar också på att kunna stava till de allra mest vanliga orden som man ofta skriver.